Kosmos på videregående skole

Her finner du elevnettsteder til Kosmos SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging på videregående skole. Velg elevnettsted ved å klikke på knappene ovenfor.

"Lærernettsted" oppe til høyre går til gratisressurs for lærere.

Alle bøkene i Kosmos-serien er utgitt digitalt på Brettboka.no og Unibok.no

Kontakt oss: kosmos@cappelendamm.no 

Kosmos nye utgaver 2017

Både Kosmos SF og Kosmos YF kom i ny revidert utgave i 2017. Bøkene er faglig oppdaterte og har med dagsaktuelle eksempler.

Reklamasjon gamle bøker

Ta kontakt med forlaget hvis ryggen løsner på gamle utgaver.