Naturfag på videregående skole

Velg elevnettsted Kosmos SF, Kosmos YF eller Kosmos Påbygging ved å klikke på knappene ovenfor. Elevnettstedene er en gratis tilleggsressurs til lærebøkene.

"Lærernettsted" oppe til høyre går til gratisressurs for lærere.

Alle bøkene i Kosmos-serien er utgitt digitalt på Brettboka.no og Unibok.no

Kontakt oss: kosmos@cappelendamm.no 

Kosmos nye utgaver 2017

Både Kosmos SF og Kosmos YF kom i ny revidert utgave i 2017. Bøkene er faglig oppdaterte og har med dagsaktuelle eksempler.